Yêu cầu 1 cuộc gọi Demo ngay bây giờ

Xin chào, hãy lên lịch trò chuyện!

Loại gói

TravelMaster | DùNg Thử 7 NgàY MiễN Phí
Phiên bản 8.0, Quản trị bán hàng tối ưu.

- 01 user, Giám đốc
- Phiên bản DX, tích hợp taCRM quản trị trải nghiệm khách hàng
- Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống Online: Zalo, Call, Ticket
- Cập nhật các phiên bản mới nhất.
- Đính kèm thông tin TravelMaster hiển thị cho khách hàng,
- Giới hạn một số chức năng cao cấp.
- Phù hợp: inbound, Outbound, Nội địa
- Khác ... ..

Nhập thông tin của bạn

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật.

Với TravelMaster, Bạn có thể mong đợi điều gì?

  • Tư vấn giải pháp tổng thể từ chuyên gia
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành
  • Tự động hóa toàn bộ quy trình của doanh nghiệp

Các Doanh nghiệp đã tin tưởng TravelMaster