Chúng tôi đã sử dụng Phần mềm TravelMaster được gần 6 năm

Chúng tôi đã cùng trao đổi và làm việc với VietISO khá nhiều trước khi quyết định đưa phần mềm vào triển khai bởi thời điểm khoảng 6 năm trước, công nghệ nói chung không có nhiều "đất diễn" trong Ngành Du lịch. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy TravelMaster có nhiều điều mà chúng tôi thực sự cần để hoàn thiện quy trình nội bộ trước khi đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

Cảm ơn các bạn rất nhiều trong hơn 5 năm qua!

Mr Trinh Nguyen Hung Dung - CEO TNK Travel, Vietnam

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!