TravelMaster đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quản trị và vận hành Travelogy. Great!

Travelogy sử dụng cả 2 sản phẩm chính của VietISO là Website isoCMS và Phần mềm TravelMaster. Giai đoạn đầu khá khó khăn để nhân viên của chúng tôi có thể thay đổi thói quen từ Excel sang phần mềm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi nhận ra nhiều lợi ích giá trị hơn. Tất cả phòng ban, CBNV trong công ty dễ tương tác với nhau hơn, dễ tận dụng cơ sở dữ liệu chung hơn và tiết kiệm thời gian rất nhiều so với trước đây.

Tôi rất tiếc khi không biết tới Phần mềm TravelMaster sớm hơn! ^^

Mr Vu Tuyen - CEO Travelogy, Vietnam

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!