Danh mục

Phân hệ danh mục được xây dựng, quản lý các tùy biến cấu trúc nghiệp vụ là những yếu tố hình thành hệ thống của phần mềm.

Danh mục
Dịch vụ

Dịch vụ

Cung cấp hơn 10 dịch vụ cho các loại hình tour được tổ chức - quản lý - điều hành.

Cơ hội

Cơ hội

Quản lý cơ hội mới, theo đuổi các cơ hội tiềm năng, quản lý tình trạng của cơ hội.

Hợp đồng

Hợp đồng

Quản lý các trạng thái của hợp đồng gồm: tình trạng, phân biệt loại khoản chi, khoản thu trên hợp đồng, loại hợp đồng ký kết với khách hàng.
Khách hàng

Khách hàng

Quản lý chi tiết thông tin khách hàng, hỗ trợ nhân viên kinh doanh hiểu rõ hơn về khách hàng, quản lý lịch sử mua, giao dịch với khách hàng.
Đối thủ

Đối thủ

Phân loại, đánh giá các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn của doanh nghiệp.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ phân loại các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng và gửi đến đúng các phòng ban liên quan.
Báo cáo

Báo cáo

Quản lý các loại thu, chi, quyết toán tour, các công nợ dịch vụ phục vụ chương trình tour cụ thể. Xuất file báo cáo dạng biểu đồ.
Chiến dịch

Chiến dịch

Quản lý chiến dịch marketing theo hình thức, kênh truyền thông, chi phí, loại khoản chi, tình trạng…giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin liên quan đến chiến dịch marketing doanh nghiệp đánh giá.
Oder dịch vụ

Oder dịch vụ

Quản lý, thêm, sửa, xóa các booking và yêu cầu (request) của khách hàng cũng như tình trạng hiện tại của booking.
Dịch vụ

Dịch vụ

Phân loại các dịch vụ khác nhau theo mong muốn như dịch vụ tiền tệ, thuê xe, tour du lịch,…
Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Quản lý danh sách nhà cung cấp theo nhóm dịch vụ cụ thể.
Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Tích hợp nhiều phân hệ phân quyền cho các vai trò khác nhau từ phòng ban cho tới nhân viên cụ thể.
Tiện ích

Tiện ích

Bản tin nội bộ - chia sẻ file nội bộ.
Kế toán

Kế toán

Quản lý thu chi, quyết toán hướng dẫn, quyết toán tour, tính lợi nhuận sau quyết toán...

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!