Điều hành

Đối với các công ty du lịch thì việc điều hành dù tour lớn hay tour nhỏ đều có cách tổ chức khác nhau, phân hệ hỗ trợ doanh nghiệp có riêng 01 quy trình điều hành mang tính chất khép kín, quản trị chống rủi ro. Vì vậy, tính năng Điều hành của TravelMaster sẽ giúp các nhà điều hành tour hạn chế tối đa việc sai sót trong quá trình tổ chức, phân công công việc, quan sát các tình trạng dịch vụ một cách chính xác.

Điều hành
Công việc

Công việc

Có thể biết cần đặt dịch vụ nào với nhà cung cấp nào, số lượng bao nhiêu, tiêu chuẩn là gì và nhiều chức năng khác.
Thực chi

Thực chi

Hiển thị danh sách thực chi, tình trạng thanh toán của mỗi OP trong tour thực hiện.
Danh sách Request/ Booking

Danh sách Request/ Booking

Quản lý các booking trong mỗi tour thực hiện.
Điều hành Guide

Điều hành Guide

Tìm kiếm điều hành Tour Guide theo các khoảng thời gian, sắp xếp lại lịch Guide nếu cần.
Quyết toán Tour

Quyết toán Tour

Báo cáo THU - CHI cho đoàn khách đang OnSite nhanh chóng và chính xác đến từng đồng cho từng dịch vụ đã quy định từ trước đó.
Sổ dịch vụ

Sổ dịch vụ

Tự động bóc tách các dịch vụ khi phân hệ booking chuyển sang, hỗ trợ người điều hành giám sát các dịch vụ phát sinh trong ngày chính xác hơn.
Lịch Guide

Lịch Guide

Theo dõi, tùy chỉnh lịch guide đang đi theo ngày tối ưu nhất.
Chi phí ước tính

Chi phí ước tính

Tổng chi phí các dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi trả cho 1 tour.
Danh sách đoàn

Danh sách đoàn

Tổng hợp thông tin, số lượng của khách hàng trong 1 tour.
Thay đổi dịch vụ

Thay đổi dịch vụ

Thay đổi dịch vụ sau Thực hiện.
Dịch vụ ngoài

Dịch vụ ngoài

Tổng quan các dịch vụ phát sinh không nằm trong tour.
Sổ Tour

Sổ Tour

Hiển thị các tour SẮP - ĐÃ - ĐANG tổ chức tại thời điểm điều hành cũng như các dịch vụ điều hành, tour điều hành, các yêu cầu khác của tour một cách chi tiết.
Tour thực hiện

Tour thực hiện

Là tour đã được sales chuyển sang bộ phận điều hành.

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!