Bảng chiết tính giá tour giúp cho người điều hành tính được giá tour theo từng khách du lịch hoặc ngày xuất phát một cách nhanh chóng dựa trên số lượng dịch vụ sử dụng trên mỗi tour. Các dịch vụ được lấy từ các nhà cung cấp thuộc hệ thống Nhà cung cấp.

Khi tạo ra một tour du lịch, bạn cần hiểu hệ thống dịch vụ bên trong của tour, cũng như cách thức tổ chức và phục vụ dựa trên các dịch vụ cam kết cung cấp cho khách du lịch với giá bán.

Bảng Chiết tính là tập hợp giá NET của các dịch vụ khi đưa vào tour mà các doanh nghiệp du lịch thường tính trên các bảng excel mang tính thủ công cho mỗi tour du lich. Thông qua bảng chiết tính tour này người điều hành có thể kiểm tra giá mua dịch vụ tại các nhà cung cấp một cách chính xác hơn, có thời gian lưu lâu dài và không bị mất mát hay nhầm lẫn trong quá trình điều hành và lưu trữ.

Trong mỗi Tour sản phẩm hay trong form booking dịch vụ tour du lịch, chúng tôi đều tích hợp tính năng này nhằm tạo sự thuận tiện cho người lên giá chương trình tour và người bán tour chiết tính ngay tại thời điểm mà mình tiếp cận dịch vụ cũng như cần thay đổi hệ thống dịch vụ trên mỗi tour.

Khi một tour được chiết tính xong, giá mà hệ thống đưa ra là giá trị tour - không phải giá bán, vì thế người bán tour hay người xây dựng chương trình tour lưu ý vấn đề này.

Trước khi chiết tính tour, bạn cần kiểm tra Tour sản phẩm hiện tại đã có Hành trình chưa, bằng cách truy cập khu vực Dịch vụ -> Tour sản phẩm, click chuột phải và chọn Quản lý hành trình. Các hành trình này sẽ quyết định là tour này đi bao nhiêu ngày và bao gồm bao nhiêu dịch vụ khác nhau. Danh sách các dịch vụ sẽ chiết tính theo những hành trình(ngày đi tour) này.

Lưu ý: Khi quản lý hành trình, mỗi hành trình cần tick chọn các dịch vụ sẽ áp dụng trong ngày đó. Trong bảng chiết tính sẽ chỉ hiển thị các dịch vụ của mỗi hành trình được áp dụng.

Mỗi Tour sản phẩm khi tiến hành chiết tính giá cần khởi tạo ít nhất một Khoảng thời gian áp dụng. Tức là mỗi bảng giá chiết tính sẽ áp dụng cho một khoảng thời gian cụ thể trong năm, ví dụ từ 1/1 - 30/4 và từ 1/5 -31/12.

Quản lý khoảng thời gian bằng cách truy cập khu vực Dịch vụ -> Tour sản phẩm, click chuột phải và chọn Chiết tính tour. Di chuyển xuống cuối cùng của màn hình sẽ có nút Quản lý thời gian áp dụng.

tour-san-pham-travelmaster

Truy cập khu vực Dịch vụ -> Tour sản phẩm

Click chuột phải chọn tour cần chiết tính, nhấn nút Chiết tính tour

Bảng chiết tính Tour phân ra làm 2 loại, Tour Group(Tour đoàn/ghép nhóm) và Tour Private(đi riêng).

Tour Group(Tour đoàn/ghép nhóm)

Tour ghép nhóm có đặc thù là giá sẽ tính theo nhóm gồm một số Pax nhất định. Giá áp dụng cho mỗi người trong Group là như nhau và chia đều trên tổng giá trị tour. Vì vậy bảng chiết tính sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1- Thời gian áp dụng

2- Số khách tối đa của Group(N): Ví dụ 10pax, 20pax, 40pax...

3- Loại xe: ví dụ xe 16 chỗ, xe 39 chỗ, ...

4- Hạng sao: ví dụ hạng 3 sao, 4 sao, ...

Để thêm một dịch vụ cho bảng chiết tính, nhấn nút + ở mỗi ô tương ứng với cột Dịch vụ và hàng Hành trình. Tiến hành nhập theo các bước yêu cầu của mỗi dịch vụ, mỗi loại khác nhau sẽ có những yêu cầu dữ liệu khác nhau.

Sau khi nhập tất cả các dịch vụ phát sinh của Tour đối với bảng chiết tính này(Áp dụng với 04 tiêu chí trên), công thức tính giá Nett sẽ là:

Giá cố định = Dịch vụ cố định 1 + Dịch vụ cố định 2 + .....

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x N + Dịch vụ biến đổi 2 x N + .....

Nett/01 người = (Giá cố định + Giá biến đổi)/N

Riêng đối với giá biến đổi loại Phòng khách sạn sẽ được tính riêng:

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n/2 + extra (extra = giá extra của phòng khách sạn, n/2 được hiểu là 2 người 1 phòng mặc định, số lẻ ra sẽ là extra)

Đối với công thức này, khi khách Booking tour này, bất kể là số lượng khách/booking là bao nhiêu trong khoảng từ 1 đến N thì giá Nett trên mỗi khách là như nhau.

Tour Private(đi riêng)

Tour Private có đặc thù là giá sẽ tính theo khoảng khách(khoảng Pax) nhất định. Giá mỗi người phụ thuộc vào số lượng người trên mỗi Booking. Vì vậy bảng chiết tính sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1- Thời gian áp dụng

2- Khoảng khách: Ví dụ 1-2pax, 3-4pax, 5-10pax...

3- Hạng sao: ví dụ hạng 3 sao, 4 sao, ...

chiet-tinh-tour-phan-mem-du-lich

Để thêm một dịch vụ cho bảng chiết tính, nhấn nút + ở mỗi ô tương ứng với cột Dịch vụ và hàng Hành trình. Tiến hành nhập theo các bước yêu cầu của mỗi dịch vụ, mỗi loại khác nhau sẽ có những yêu cầu dữ liệu khác nhau.

Sau khi nhập tất cả các dịch vụ phát sinh của Tour đối với bảng chiết tính này(Áp dụng với 03 tiêu chí trên), công thức tính giá Nett sẽ là(áp dụng với n người, n nằm trong giới hạn khoảng khách của Bảng chiết tính hiện tại, ví dụ nếu khoảng khách là 3-4 pax thì n sẽ là 3 hoặc 4):

Giá cố định = Dịch vụ cố định 1 + Dịch vụ cố định 2 + .....

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n + Dịch vụ biến đổi 2 x n + .....

Nett/1 người(n pax/1 booking) = (Giá cố định + Giá biến đổi)/n

Riêng đối với giá biến đổi loại Phòng khách sạn sẽ được tính riêng:

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n/2 + extra (extra = giá extra của phòng khách sạn, n/2 được hiểu là 2 người 1 phòng mặc định, số lẻ ra sẽ là extra)

Đối với công thức này, khi khách Booking tour này, giá Nett sẽ phụ thuộc vào số lượng khách trên mỗi booking, số khách càng tăng thì chi phí càng giảm và ngược lại. Đối với mỗi bảng chiết tính, có 02 thao tác cơ bản để xử lý nhanh là:

1 - Xóa trắng một bảng chiết tính: Xóa toàn bộ dịch vụ trong bảng chiết tính hiện tại

2 - Copy từ một bảng chiết tính khác: Ví dụ bạn đã chiết tính xong bảng chiết tính áp dụng cho 10pax, bạn có thể copy bảng này sang bảng chiết tính cho 20pax, sau đó sửa đổi các dịch vụ được cho là sẽ thay đổi.

Khi chiết tính một tour mẫu, bạn cần quan tâm đến các thông số sau:

Thời gian áp dụng: Khoảng thời gian sẽ áp dụng cho chiết tính, bạn có thể tạo nhiều khoảng này bằng cách nhấn vào nút Quản lý thời gian áp dụng ở cuối bảng chiết tính.

Hành trình: Là danh sách hành trình đã nhập vào của tour này. Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý hành trình ở cuối bảng chiết tính.

Khoảng khách: Là khoảng khách sẽ áp dụng cho bảng chiết tính này, ví dụ từ 2-3pax. Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý khoảng khách ở cuối bảng chiết tính để quản lý các khoảng khác nhau.

Hạng sao: Là phân hạng của dịch vụ, có 4 loại: Không phân hạng, 3*, 4* và 5*.

P.D - TravelMaster Tech Dev

Ebook

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Try it out!