Quản lý hệ thống

Với số lượng nhân viên hàng chục, thậm chí hàng trăm TravelMaster hỗ trợ các nhà quản lý dễ dàng quản lý dữ liệu trong toàn công ty chỉ trong một click chuột, các giao dịch booking, dịch vụ, công việc trên toàn hệ thống cho dù bạn ở đâu.

Quản lý hệ thống
Lịch sử hệ thống

Lịch sử hệ thống

Các thao tác được lưu lại bất cứ thời gian nào một cách tự động.
Tùy chọn Công ty

Tùy chọn Công ty

Lưu trữ thông tin chi tiết của các khách hàng, tổ chức.
Quản lý Người dùng

Quản lý Người dùng

Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên.
Cấu hình chung

Cấu hình chung

Thể hiện thông tin của doanh nghiệp trên các booking, online, giao dịch với đối tác, khách hàng.
Vai trò & Quyền hạn

Vai trò & Quyền hạn

Phân quyền dữ liệu theo vai trò từng phòng ban, cá nhân…
Quản lý phòng ban

Quản lý phòng ban

Quản lý số lượng nhân viên thuộc các phòng ban của công ty.

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!