Choose the package that's right for you

Avoid ticketing fees by passing them to attendees

Basic

Pro

Pro-C

Quản lý phòng ban
Quản lý người dùng
Quản lý thông tin liên hệ
Quản lý tập quyền truy cập
Đăng xuất/ Đăng nhập
Quản lý danh mục phòng ban của khách hàng doanh nghiệp
Quản lý danh mục khách hàng doanh nghiệp
Quản lý thông tin danh mục giá trị dữ liệu MI Report
Quản lý thông tin danh mục trường dữ liệu MI report
Quản lý thông tin danh mục Nhà cung cấp
Quản lý thông tin phân loại Nhà cung cấp
Quản lý danh mục Visa
Quản lý danh mục khách sạn
Quản lý danh mục tiện ích khách sạn
Quản lý danh mục loại phòng
Quản lý tiện ích theo từng loại phòng
Quản lý danh mục xếp hạng khách sạn
Quản lý bảng giá khách sạn theo từng loại phòng
Quản lý danh mục nhà hàng
Quản lý danh mục bữa ăn
Quản lý danh mục thực đơn
Quản lý danh mục bảng giá theo thực đơn
Quản lý xếp hạng nhà hàng
Quản lý danh mục hãng hàng không
Quản lý danh mục sân bay
Quản lý danh mục hãng xe
Quản lý danh mục bảng giá xe
Quản lý danh mục xếp hạng hãng xe
Quản lý danh mục tiện ích hãng xe
Quản lý danh mục LandTour
Quản lý danh mục bảng giá LandTour
Quản lý danh mục bảng giá tour trọn gói
Quản lý danh mục tour trọn gói
Quản lý danh mục các dịch vụ khác
Quản lý bảng giá cho các dịch vụ khác
Quản lý danh mục Quốc gia/ Tỉnh thành
Quản lý danh mục tiền tệ
Quản lý danh mục ngân hàng
Quản lý danh mục bảng giá ngoại tệ
Quản lý danh mục tài khoản ngân hàng
Quản lý danh mục thuế suất
Quản lý danh mục kỳ kế toán
Quản lý danh mục lý do điều chỉnh cho các nghiệp vụ kế toán
Quản lý phát hành Voucher
Quản lý thông tin Credit Card
Quản lý thông tin tổng quát của 1 đơn hàng
Quản lý thông tin chi tiết các dịch vụ trong 1 đơn hàng
Quản lý Bidding cho 1 đơn bán hàng
Quản lý quá trình thay đổi thông tin trên đơn bán hàng
Quản lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng
Quản lý tình trạng mở bán
Quản lý thông tin tổng quát của 1 đơn mua hàng
Quản lý chi tiết các dịch vụ trong 1 đơn mua hàng
Quản lý quá trình thay đổi thông tin trên đơn mua hàng
Quản lý các tour thực hiện
Quản lý sổ dịch vụ tour
Quản lý sổ điều hành xe
Quản lý lịch xe
Quản lý lịch Hướng dẫn viên
Quản lý sổ dịch vụ Visa
Quản lý danh sách công việc cần thực hiện
Quản lý danh sách đoàn
Log quá trình điều hành, thay đổi dịch vụ
Dữ liệu danh mục kế toán và các thiết lập ban đầu
Quản lý hệ thống tài khoản
Quản lý kết chuyển tự động (không thực sự chuyển đổi data trong tài khoản)
Quản lý danh sách các tài khoản mặc định cho các nghiệp vụ
Quản lý các định khoản tự động
Quản lý danh mục các khoản mục chi phí
Quản lý các điều khoản thanh toán
Quản lý số hóa đơn VAT
Quản lý số hóa đơn VAT được cấp cho nhân viên kế toán
Quản lý chi phí ước tính/ thực chi
Nghiệp vụ kế toán Quỹ
Quản lý phiếu thu
Quản lý phiếu chi
Nghiệp vụ kế toán liên quan đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng
Quản lý chứng từ bán hàng - Phiếu thu tiền mặt/ chuyển khoản/ Gift voucher/ Voucher khuyến mãi
Quản lý chứng từ bán hàng - Hóa đơn bán hàng
Quản lý chứng từ bán hàng - Phiếu nhập thông tin các khoản trả lại cho khách hàng
Quản lý chứng từ bán hàng - Phiếu nhập thông tin các khoản giảm giá cho khách hàng
Nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động mua dịch vụ từ Nhà cung cấp
Chứng từ mua hàng - Phiếu chi thanh toán Nhà cung cấp
Chứng từ mua hàng - Hóa đơn mua hàng
Nghiệp vụ kế toán liên quan đến công nợ khách hàng & Nhà cung cấp
Quản lý công nợ khách hàng
Đối trừ chứng từ công nợ khách hàng
Bù trừ công nợ khách hàng
Quản lý điều chỉnh công nợ khách hàng
Quản lý công nợ Nhà cung cấp
Đối trừ chứng từ công nợ Nhà cung cấp
Bù trừ công nợ Nhà cung cấp
Quản lý điều chỉnh công nợ Nhà cung cấp
Quản lý danh sách hóa đơn chốt cho các đợt thu nợ
Nghiệp vụ tổng hợp
Phân bổ chi phí
Tính lại tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ
Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
Khóa sổ/ Bỏ khóa sổ kỳ kế toán
Quản lý định khoản cho 1 nghiệp vụ bất kỳ
Quản lý tạm ứng Hướng dẫn viên/ Lái xe
Báo cáo dành cho tour
Báo cáo dành cho vé
Chi tiết bán hàng theo dịch vụ
Sổ chi tiết kế toán
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ thanh toán chi tiết người mua (người bán)
Báo cáo công nợ phải thu
Báo cáo công nợ Nhà cung cấp
Ngôn ngữ: Anh/ Việt
Xuất/ Nhập Excel
Doanh thu theo dịch vụ
Xuất API
Mail template
Bản tin nội bộ
Chia sẻ File/ Folder nội bộ
Bảng chấm công
Email Marketing Sync
CRM - Customer Relationship Management

Sử dụng TravelMaster.vn ngay hôm nay!

Dùng thử miễn phí / Không cần thẻ tín dụng

Hãy thử ngay!